Hướng dẫn trút số liệu đo tĩnh từ máy EFIX F4 & F7

14 12 2021

Hướng dẫn download số liệu đo tĩnh từ máy EFIX F4

 

 1. Kết nối máy tính với Wifi của bộ thu, trong đường dẫn This PC nhập ftp://192.168.1.1/ với tên đăng nhập (ftp) và mật khẩu (ftp).Đường dẫn đăng nhập vào bộ nhớ trong của máy thu
 2. Vào thư mục repo_sn (ví dụ repo_3370226).Thư mục chứa dữ liệu
 3. Vào thư mục record_1.Thư mục chữa dữ liệu
 4. Chuyển đến thư mục có tên ngày ghi (ví dụ 20210824 có nghĩa là ghi ngày 24 tháng 8 năm 2021).Thư mục chứa dữ liệu
 5. Chuyển đến thư mục được đặt tên là định dạng dữ liệu (ví dụ hcn có nghĩa định dạng dữ liệu là hcn), sau đó tải dữ liệu xuống.Hướng dẫn tải dữ liệu đo tĩnh từ máy EFIX F7Ngoài phương pháp bên trên, với máy EFIX F7,có thể tải dữ liệu xuống thông qua cổng USB
  1. Kết nối đầu thu với máy tính bằng cáp USB Type-C.Cổng và cáp kết nối Type-C
  2. Sau khi kết nối thành công, một ổ đĩa di động có tên SN của đầu thu sẽ xuất hiện, đi tới chọn ổ đĩa.Ổ đĩa có tên số đầu thu
  3. Mở thư mục repo_sn (ví dụ repo_3225804).Thư mục chữa dữ liệu ghi tên đầu thu
  4. Mở thư mục record_1

  5. Chuyển đến thư mục có tên ngày ghi (ví dụ 20200817 có nghĩa là ghi ngày 17 tháng 08 năm 2020)Thư mục ghi có tên ngày tháng đo

 6. Chuyển đến thư mục được đặt tên là định dạng dữ liệu (ví dụ hcn có nghĩa định dạng dữ liệu là hcn), sau đó tải dữ liệu xuống.Chọn định dạng file tải xuống

Viết bình luận