13 01 2022

Hướng dẫn sử dụng phần mềm eField

Phần mềm khảo sát chuyên nghiệp eField Giao diện tiếng Việt thân thiện và rất dễ sử dụng với người lần đầu sử dụng máy Có bản đồ nên Google Earth/ Map, Coppy trực ...

16 12 2021

Các phần mềm trắc địa thông dụng

Phần mềm trắc địa là công cụ hữu dụng để xử lý nhanh chóng các số liệu được đo đạc từ các thiết bị trắc địa. Với sự hỗ trợ của phần mềm, công tác xử lý ...

Trang 1/1