17 05 2022

Phần mềm eField phiên bản mới

Vừa qua, hãng EFIX đã cho ra mắt bản cập nhật mới của phần mềm eField với nhiều thay đổi trong giao diện, nâng cấp khả năng thu vệ tinh, fix lỗi và cập ...

21 02 2022

Hướng dẫn sử dụng máy thu EFIX với phần mềm EFIELD version 7.4.0.2

Vừa qua, hãng EFIX đã cho ra mắt bản cập nhật mới của phần mềm EFIELD với phiên bản 7.4.0.2 Ở phiên bản mới này, giao diện được thay đổi hoàn toàn mới ...

Trang 1/1