21 02 2022

Hướng dẫn sử dụng máy thu EFIX với phần mềm EFIELD version 7.4.0.2

Vừa qua, hãng EFIX đã cho ra mắt bản cập nhật mới của phần mềm EFIELD với phiên bản 7.4.0.2 Ở phiên bản mới này, giao diện được thay đổi hoàn toàn mới ...

16 12 2021

Các phần mềm trắc địa thông dụng

Phần mềm trắc địa là công cụ hữu dụng để xử lý nhanh chóng các số liệu được đo đạc từ các thiết bị trắc địa. Với sự hỗ trợ của phần mềm, công tác xử lý ...

Trang 1/1