Các phần mềm trắc địa thông dụng

16 12 2021

Phần mềm trắc địa là công cụ hữu dụng để xử lý nhanh chóng các số liệu được đo đạc từ các thiết bị trắc địa. Với sự hỗ trợ của phần mềm, công tác xử lý số liệu sẽ đơn giản, hiệu quả và chính xác tuyệt đối. Trắc địa Sao Việt gửi tới các bạn những phần mềm thông dụng và thiết yếu nhất, phù hợp với các thiết bị đo đạc đang có trên thị trường cũng như đáp ứng các nhu các phần mềm hỗ trợ xử lý nội nghiệp:

1. Phần mềm trút dữ liệu máy toàn đạc Topcon:

– Phần mềm T-COM 1.51.rar

– Phần mềm TimeS-Link.rar

Phần mềm Topcon Link 7.1

2. Phần mềm trút dữ liệu máy toàn đạc Nikon : 

– Phần mềm Transit v2.36

3. Phần mềm trút dữ liệu máy toàn đạc Sokkia:

– Phần mềm SokkiaLink

– Phần mềm Sokkia I/O

4. Phần mềm trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

– Phần mềm Leica Surve

Phần mềm Leica Geo Office 8.4

5. Phần mềm trút dữ liệu máy toàn đạc Pentax

– Phần mềm Pentax.rar

6. Phần mềm trút dữ liệu máy toàn đạc South:

– Phần mềm Southchange-New

– Phần mềm Tranfev v1.6.rar

7. Phần mềm trút dữ liệu máy toàn đạc GeoMax:

– Trút số liệu Geomax GGo 3.1 Setup
– Trút số liệu Geomax Office 2.7 (soạn GSI)
– Microsoft Windows Mobile Device Center

8. Phần mềm trút dữ liệu GPS cầm tay Garmin: download

9. Phần mềm trút dữ liệu máy GPS 1 tần South: download

10. Phần mềm bình sai GPS 1 tần South: download

11. Phần mềm trút dữ liệu máy GPS 2 tần South: download

12. Phần mềm trút dữ liệu máy GPS 1 tần X20 HC: download

13.  Phần mềm DPSurvey 2.9.3: download

14. Phần mềm eField: download

15. Phần mềm trút dữ liệu máy GPS Trimble: download

16. Driver cáp trút dữ liệu:

– Driver cáp trút số liệu USB RS-232
– Driver USB win 7 and winxp
– Driver USB win 10

Viết bình luận