Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả đo máy GNSS RTK và cách giải quyết vấn đề này

06 03 2023

Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ việc cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí trên điện thoại thông minh của chúng ta đến hướng dẫn các phương tiện tự hành và đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng quan trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta phụ thuộc nhiều hơn vào GNSS, việc hiểu và giảm thiểu các nguồn lỗi có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và độ tin cậy của tín hiệu ngày càng trở nên quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các loại lỗi khác nhau có thể xảy ra trong thời gian GNSS và cách GNSS đang làm việc để giải quyết các vấn đề này.

Hiểu về lỗi thời gian GNSS

Lỗi thời gian GNSS có thể được phân loại thành hai loại: những lỗi ảnh hưởng đến máy thu của người dùng và những lỗi ảnh hưởng đến đồng hồ của vệ tinh. Các lỗi liên quan đến máy thu bao gồm đa đường, hiệu ứng khí quyển và nhiễu, trong khi các lỗi liên quan đến vệ tinh bao gồm lệch đồng hồ và lỗi lịch thiên văn.

máy GNSS RTK

Lỗi liên quan đến máy thu

Một trong những lỗi phổ biến nhất liên quan đến máy thu là đa đường, xảy ra khi tín hiệu GNSS bị phản xạ khỏi các tòa nhà, núi hoặc các vật thể khác trước khi đến được máy thu. Điều này có thể khiến tín hiệu đến máy thu vào những thời điểm hơi khác nhau, dẫn đến lỗi thời gian. Để giảm thiểu lỗi đa đường, máy thu sử dụng các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên tiến như lọc, tương quan và theo dõi pha.

Một loại lỗi khác liên quan đến máy thu là do bầu khí quyển của Trái đất, có thể làm trễ hoặc bóp méo tín hiệu GNSS khi nó đi qua tầng điện ly và tầng đối lưu. Những lỗi này có thể được sửa bằng các kỹ thuật như mô hình hóa tầng điện ly và tầng đối lưu và dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khí tượng.

Nhiễu từ các nguồn khác, chẳng hạn như nhiễu tần số vô tuyến (RFI) từ các thiết bị điện tử khác, cũng có thể gây ra lỗi thời gian. Để giảm thiểu các lỗi này, máy thu sử dụng các kỹ thuật như lọc, tương quan và đo công suất tín hiệu.

Lỗi liên quan đến vệ tinh

Các lỗi liên quan đến vệ tinh là do sự không chính xác trong đồng hồ của vệ tinh và lịch thiên văn của vệ tinh (vị trí và vận tốc của vệ tinh). Trôi đồng hồ xảy ra khi đồng hồ nguyên tử của vệ tinh không hoàn toàn chính xác, điều này có thể dẫn đến lỗi thời gian. Để giảm thiểu lỗi trôi đồng hồ, hệ thống GNSS sử dụng nhiều vệ tinh và thuật toán nâng cao để xác định đồng hồ chính xác nhất.

Lỗi lịch thiên văn xảy ra khi có sự không chính xác về vị trí và vận tốc của vệ tinh, điều này có thể dẫn đến lỗi thời gian. Để giảm thiểu các lỗi lịch thiên văn, các hệ thống GNSS sử dụng các thuật toán tiên tiến để sửa những điểm không chính xác này và sử dụng nhiều vệ tinh để xác định lịch thiên văn chính xác nhất.

Lỗi liên quan đến vệ tinh

Giải quyết lỗi thời gian GNSS

Để giải quyết các lỗi định thời GNSS, các hệ thống GNSS sử dụng các thuật toán nâng cao, nhiều vệ tinh và dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác. Một trong những cách hứa hẹn nhất để giải quyết lỗi thời gian GNSS là thông qua việc sử dụng nhiều chòm sao GNSS. Điều này liên quan đến việc sử dụng tín hiệu từ các hệ thống GNSS khác nhau, chẳng hạn như GPS, GLONASS, Galileo và BeiDou, để cung cấp định vị và thời gian chính xác và đáng tin cậy hơn.

Một cách khác để giải quyết lỗi thời gian GNSS là thông qua việc sử dụng dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác, chẳng hạn như dữ liệu khí tượng để hiệu chỉnh khí quyển hoặc dữ liệu RFI để hiệu chỉnh nhiễu. Dữ liệu này có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác của định vị và thời gian GNSS trong thời gian thực.

Cuối cùng, các hệ thống GNSS cũng có thể sử dụng các thuật toán nâng cao để cải thiện độ chính xác của tín hiệu và sửa lỗi. Các thuật toán này bao gồm lọc Kalman, ước lượng bình phương nhỏ nhất và ước lượng Bayesian.

Hiểu và giảm thiểu can thiệp khí quyển trong GNSS

Nhiễu khí quyển là một trong những nguồn sai số quan trọng nhất trong định vị và thời gian của Hệ thống Vệ tinh Định vị Toàn cầu (GNSS). Bầu khí quyển của Trái đất có thể làm trễ hoặc bóp méo tín hiệu GNSS khi nó đi qua tầng điện ly và tầng đối lưu, dẫn đến sai sót trong thông tin định vị và thời gian mà bộ thu của người dùng nhận được. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các loại nhiễu khí quyển khác nhau có thể xảy ra trong GNSS và cách thức mà các hệ thống GNSS đang hoạt động để giảm thiểu các lỗi này.

Các loại giao thoa khí quyển

Có hai loại nhiễu khí quyển chính có thể ảnh hưởng đến tín hiệu GNSS: nhiễu tầng điện ly và tầng đối lưu.

Giao thoa tầng điện ly

Nhiễu tầng điện ly xảy ra khi tín hiệu GNSS đi qua tầng điện ly, một lớp chứa các hạt tích điện trong thượng tầng khí quyển của Trái đất. Tầng điện ly có thể làm trễ tín hiệu GNSS, gây ra lỗi định thời hoặc có thể phân tán tín hiệu, gây ra lỗi định vị. Những lỗi này có thể đặc biệt nghiêm trọng ở vĩ độ cao và trong các đợt bùng phát năng lượng mặt trời.

Giao thoa tầng đối lưu

Nhiễu tầng đối lưu xảy ra khi tín hiệu GNSS đi qua tầng đối lưu, lớp khí quyển của Trái đất gần bề mặt nhất. Tầng đối lưu có thể gây ra sự chậm trễ trong tín hiệu GNSS, dẫn đến lỗi thời gian. Loại nhiễu này đặc biệt phổ biến ở những khu vực có độ ẩm cao, chẳng hạn như gần bờ biển và trong điều kiện thời tiết bất lợi, chẳng hạn như mưa lớn hoặc tuyết.

Giảm thiểu nhiễu khí quyển

Giảm thiểu nhiễu khí quyển

Để giảm thiểu nhiễu khí quyển, các hệ thống GNSS sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm mô hình hóa tầng điện ly và tầng đối lưu, dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khí tượng và xử lý tín hiệu tiên tiến.

Mô hình hóa tầng điện ly và tầng đối lưu

Mô hình hóa tầng điện ly và tầng đối lưu liên quan đến việc sử dụng các mô hình toán học để dự đoán độ trễ gây ra bởi tầng điện ly và tầng đối lưu. Các mô hình này tính đến các yếu tố như thời gian trong ngày, địa điểm và hoạt động của mặt trời. Bằng cách sử dụng các mô hình này, các hệ thống GNSS có thể khắc phục sự chậm trễ do khí quyển gây ra và cải thiện độ chính xác của thông tin định vị và thời gian.

Dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khí tượng

Dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khí tượng, chẳng hạn như radar thời tiết, cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh nhiễu khí quyển. Dữ liệu này có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác của các mô hình tầng điện ly và tầng đối lưu trong thời gian thực.

Xử lý tín hiệu nâng cao

Các kỹ thuật xử lý tín hiệu nâng cao, chẳng hạn như lọc Kalman và ước lượng bình phương nhỏ nhất, cũng có thể được sử dụng để khắc phục nhiễu khí quyển. Những kỹ thuật này liên quan đến việc phân tích tín hiệu GNSS trong thời gian thực và sử dụng các thuật toán toán học để sửa lỗi do khí quyển gây ra.

Phần kết luận

Nhiễu khí quyển là một nguyên nhân gây lỗi đáng kể trong việc định vị và thời gian của GNSS, nhưng các hệ thống GNSS đang làm việc để giảm thiểu các lỗi này thông qua việc sử dụng mô hình tầng điện ly và tầng đối lưu, dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khí tượng và xử lý tín hiệu tiên tiến. Bằng cách hiểu và giảm thiểu nhiễu khí quyển, các hệ thống GNSS có thể cung cấp thông tin định vị và thời gian chính xác và đáng tin cậy hơn. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, các hệ thống GNSS sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể xử lý nhiều lỗi khí quyển hơn. 

Lỗi thời gian GNSS có thể có tác động đáng kể đến độ chính xác và độ tin cậy của tín hiệu GNSS, nhưng có một số cách mà các hệ thống GNSS đang làm việc để giải quyết những vấn đề này.

Bằng cách sử dụng nhiều chòm sao GNSS, dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác và thuật toán nâng cao, hệ thống GNSS có thể cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của tín hiệu.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, các hệ thống GNSS thậm chí sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng xử lý nhiều loại lỗi hơn. Ví dụ, các kỹ thuật mới như sử dụng nhiều tần số, xử lý nhiều tín hiệu và sơ đồ điều chế tiên tiến sẽ giúp giảm thiểu các lỗi do khí quyển và nhiễu gây ra.

Ngoài ra, sự phát triển của các công nghệ vệ tinh mới, chẳng hạn như việc sử dụng đồng hồ nguyên tử, sẽ cải thiện đáng kể độ chính xác của thời gian GNSS. Việc sử dụng đồng hồ maser hydro, thậm chí còn chính xác hơn đồng hồ nguyên tử, đã được thử nghiệm trong một số hệ thống GNSS.

Bất chấp những tiến bộ này, lỗi thời gian GNSS vẫn sẽ xuất hiện ở một mức độ nào đó, điều quan trọng là người dùng phải hiểu các nguồn lỗi tiềm ẩn và thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu chúng. Điều này bao gồm chọn đúng bộ thu, sử dụng các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên tiến và sử dụng dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác.

Tóm lại, lỗi thời gian GNSS là một vấn đề phức tạp và nhiều mặt, nhưng với việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, nhiều chòm sao GNSS và dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác, các hệ thống GNSS đang làm việc để giải quyết các lỗi này và cung cấp các tín hiệu chính xác và đáng tin cậy hơn. Tương lai của GNSS rất tươi sáng và nó sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta.

Trên đây là những chia sẻ về những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả đo máy GNSS RTK. Hy vọng bài biết trên sẽ mang đến những kiến thức bổ ích cho khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ tại máy trắc địa Sao Việt. Để được tư vấn chi tiết về các loại máy định vi GNSS RTK, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Xin cảm ơn!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA SAO VIỆT

VPGD Hà Nội:  Số nhà B20, ngõ 252 Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline : 0912 339 513

Chi nhánh: Số 01A63 Tô Hiến Thành, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Hotline: 0976 949 163

Website: https://maytracdiasaoviet.vn/

https://www.youtube.com/@tracdiasaoviet/videos

Viết bình luận