Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405

17 12 2021

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405 chi tiết giúp quý khách nắm rõ cách thức vận hành để sử dụng thiết bị hiệu quả. Cần lưu ý và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất để cài đặt, điều chỉnh máy đúng chuẩn. Từ đó giúp thiết bị phát huy tối đa hiệu năng hoạt động cũng như kéo dài tuổi thọ và độ bền sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405 chi tiết đơn giản, dễ thực hiện

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405 với các thao tác cơ bản cụ thể như sau:

Thao tác bật bọt thuỷ điện tử và dọi tâm Laser

Thực hiện nhấn phím FNC, sau đó nhấn phím F1 [Level/Plummet].

Xem và xóa dữ liệu

Nhấn phím [MENU], tiếp theo nhấn phím  F4 [File].

 • Xem, xoá và tạo mới công việc 

Nhấn phím F1 [JOB] 

 • Xoá các công việc đang hiển thị: F1 [DELETE]
 • Tạo các công việc mới: F3 [NEW]
 • Xem, xóa và tạo mới điểm cứng

Nhấn phím F2 [FIXPOINT]

 • Tìm điểm cứng:  F1 [FIND], thao tác nhập gõ tên điểm cần tìm.
 • Xóa điểm cứng đang hiển thị: F2 [DELETE]
 • Tạo điểm cứng mới: F3 [NEW]
 • Sửa điểm cứng: F4  [EDIT]
 • Xem điểm đo 

Nhấn phím F3 [MEASUREMENTS]

 • Tìm điểm đo: F3 [POINT], thao tác nhập gõ tên điểm đo cần tìm.
 • Xem toàn bộ điểm đo: F4 [VIEW]
 • Xem, xóa, tạo mới mã điểm đo

Nhấn phím F4 [CODES]

 • Xoá mã Codes hiện thời: F4 [DELETE]
 • Tạo mới mã điểm đo: F1 [NEW]
 • Tìm mã Codes điểm đo: di chuyển con trỏ lên dòng [FIND], nhập gõ tên mã cần tìm và nhấn phím .

Xem Thêm: máy tia laser laisai


Cách sử dụng máy toàn đạc Leica TC405 tiêu chuẩn

Thao tác thay đổi hằng số gương và chế độ đo

Nhấn phím [MENU], chọn F3 [EDM]

 • Thay đổi chế độ đo:  EDM Mode:  IR-Fine
 • Thay đổi loại gương đo: Prims Type:  ROUND
 • Hằng số gương tự động thay đổi: Prims Const: 0mm

Ý nghĩa chi tiết các ký hiệu:

 • RL – Prism: Đo Laser có sử dụng gương với khoảng cách lớn.
 • IR – Fine: Đo hồng ngoại sử dụng gương với độ chính cao.
 • IR – Fast: Đo nhanh.
 • IR – Tape: Đo hồng ngoại vào tấm phản xạ.
 • RL – Short: Đo khoảng cách bằng Laser không gương.
 • RL – Track: Đo khoảng cách liên tục.

>>>Xem thêm: Máy toàn đạc điện tử

Thay đổi chế độ đo LASER hồng ngoại (Không gương – Có gương)

Cách 1: Nhấn phím FNC, chọn F3 [RL/IR Toggle]

Cách 2: Tại màn hình đo, nhấn [F4] để tiến hành lật trang đến khi trên màn hình chữ EDM xuất hiện,  nhấn phím F:

 • Thay đổi chế độ đo: EDM Mode: RL Short
 • Thay đổi loại gương: Prism Type:  RL
 • Hằng số gương tự động thay đổi tại: Prism Const: 0mm

Bật điểm sáng LASER liên tục

Nhấn phím FNC, chọn F4 [Laser Pointer] để tắt hoặc mở chế độ chiếu Laser liên tục.

Tham khảo: Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc topcon

Một số chương trình đo ứng dụng thông thường của máy toàn đạc Leica TC405  

Để sử dụng thiết bị một cách hiệu quả, quý khách cần nắm rõ hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405 với một số chương trình đo ứng dụng thông thường như sau:

Chương trình khảo sát – SURVEYING

Vào [MENU], nhấn [F1] chọn F1[Surveying].

Các bước thực hiện như sau:

 • Khai báo công việc: F1  [Set Job]  
 • Khai báo trạm máy đo:  F2  [Set Station]
 • Khai báo điểm định hướng đo: F3  [Set Orientation]
 • Thực hiện bắt đầu đo: F4 [Start]

Cách 1:  Thực hiện đo ứng dụng khi đã biết góc định hướng hoặc đặt một góc bất kỳ:

F1 [Manual Angle Setting]

 • Nhập góc phương vị:  Brg:
 • Nhập cao gương:  Hr:
 • Tên điểm định hướng trạm máy: Point:
 • Muốn “quy 0” góc định hướng: nhấn F1 [Hz=O].
 • Ngắm lại chính xác điểm định hướng và nhấn F3 [REC] để ghi lại góc định hướng trạm máy đã đặt.
 • Nhấn F4 [START] để bắt đầu tiến hành đo đạc chi tiết.

Xem Thêm: Thuê máy toàn đạc ở đâu giá tốt nhất?

Cách 2: Thực hiện đo ứng dụng khi đã biết toạ độ điểm định hướng.

Chọn F2 [Coordinates] để vào toạ độ điểm định hướng. 

 • Nhập tên điểm định hướng thông qua phím F1 [INPUT] tại dòng BS.
 • Nếu điểm đã nhập không có trong bộ nhớ, máy sẽ tự động kích hoạt chế độ nhập tọa độ XYH bằng tay thông qua phím F4 [NEH].
 • Nhập tọa độ các điểm này rồi  nhấn F4 [OK].
 • Ngắm chính xác lại điểm định hướng và nhấn F3 [REC] để  tính toán góc định hướng.
 • Nhấn F4 [START] để bắt đầu tiến hành đo đạc chi tiết.

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405

Chương trình chuyển điểm thiết kế ra thực địa – SETTING OUT

Vào [MENU], nhấn [F1]  chọn F2[SETTING OUT].

Tiến hành khai báo trạm máy, góc định hướng tương tự như chương trình đo khảo sát – SURVEYING. Sau đó nhấn  F4 [START] để bắt đầu đo:             

 • Tại màn hình STAKE OUT đưa vệt sáng xuống dòng PtID dùng phím◄► để chọn điểm cần chuyển ra ngoài thực địa.
 • Trường hợp điểm này không có trong bộ nhớ, chuyển vệt sáng lên dòng Search để nhập tên điểm. Máy sẽ yêu cầu nhập toạ độ điểm cần chuyển, nhập xong XYZ nhấn F4 [OK].
 • Nhấn F2 [DIST] để xác định vị trí điểm cần bố trí, điểm được mô tả thông qua màn hình hiển thị  STAKE OUT như sau:

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405

Trong đó:

 • Diff.Hz là góc dịch.
 • Nếu góc dịch có giá trị (+) thì quay máy sang phải cho đến khi Hz = 0000’00”
 • Nếu góc dịch có giá trị (-) thì quay máy sang trái cho đến khi Hz = 0000’00”
 • Diff .   : Khoảng dịch theo chiều dài:
 • Đạt giá trị (+) nếu điểm chuyển nằm xa hơn vị trí điểm ngắm hiện tại.
 • Đạt giá trị (-) nếu điểm chuyển nằm gần hơn vị trí điểm ngắm hiện tại.
 • d : Khoảng dịch xét theo chiều cao.

Tham khảo: Cách xác định tọa độ bằng máy toàn đạc

Chương trình đo giao hội nghịch –  FREE STATION

Chương trình đo giao hội nghịch cho phép xác định toạ độ điểm trạm máy thông qua ít nhất 2 điểm đã biết toạ độ. 

Vào [MENU], chọn F3 [Free Station].

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405

Bước 1:  Đặt tên công việc: F1  [Set Job] 

Nhấn F1 [NEW] để nhập tên công việc. Nhân F4 [OK].

Bước 2: Thiết đặt mức giới hạn chấp nhận độ chính xác của điểm giao hội F1 [Set Accuracy limit] :

 • Tình trạng Status: On/Off. Trong đó, On nếu muốn đặt mức chính xác điểm bố trí và ngược lại.
 • Std.Dev.North   : Mức sai lệch X
 • Std.Dev.East     : Mức sai lệch Y
 • Std.Dev.Height  : Mức sai lệch Z(H)
 • Std.Dev.Angle   : Mức sai lệch của góc ngang

Bước 3: Bắt đầu đo F4 [START]  

 • Đặt tên trạm máy:  Station:
 • Khai báo chiều cao máy: Hi:
 • Nhấn F4 [OK] để tiếp tục.

Bước 4: Nhập tên điểm và toạ độ hai điểm đã biết.

 • Nhập tên điểm thứ nhất
 • Nhập tên điểm tại PtID:
 • Nhấn F3 [OK] chấp nhận tên điểm này.

Xem Thêm: máy thủy bình leica

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405

 • Nhấn F3 [ALL]  để đo điểm thứ nhất.
 • Tiếp tục chọn F2 [NextPt] để nhập điểm thứ 2.
 • Nhấn F3 [ALL]  để đo điểm thứ hai.
 • Chọn [COMPUTE] để máy thực hiện tính toán và cho hiển thị điểm trạm máy.

Quý khách hàng lưu ý cần nắm rõ hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC405 để đảm bảo quá trình thực hiện hiệu quả, cho kết quả chính xác cao. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hay các thức sử dụng, vui lòng liên hệ đến Sao Việt qua hotline 0912 339 513 hoặc 02485 888 390 để nhận tư vấn cụ thể, nhanh chóng nhất.!

Thông tin chi tiết:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA SAO VIỆT

Website: https://maytracdiasaoviet.vn/ 

Email: saoviettracdia@gmail.com 

Địa chỉ:

 • Văn phòng giao dịch tại Hà Nội: Số nhà B20 khu nhà ở cán bộ Quốc Hội, ngõ 252 Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Chi nhánh Thanh Hóa: Số 01A63 Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Viết bình luận